LỜI NÓI ĐẦU

Vinh Quy Bái Tổ là một truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Truyền thống này  nhằm vinh danh các bậc đại khoa và khuyến khích giới trẻ hăng hái học hành. Vinh Quy Bái Tổ cũng là dịp để các tân khoa tỏ bày lòng biết ơn đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ và thày dạy theo đúng đạo lý Việt Nam: công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy.

Truyền thống này hầu như mai một từ gần 100 năm qua, vì sự thay đổi chương trình học từ Hán văn qua Quốc Ngữ, cách thi cử cũng thay đổi theo lối thi cử Tây Phương và nhất là vì chiến tranh và bất ổn kéo dài gần suốt cả thế kỷ.

Tại hải ngọai hàng năm có rất nhiều tân khoa gốc Việt rất xứng đáng được vinh danh theo truyền thống Vinh Quy Bái Tổ của tiền nhân, nên Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam đã khởi xướng làm sống lại truyền thống này tại Hoa Kỳ kể từ năm 2003. Trong 12 năm qua, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam đã vinh danh hơn 500 tân khoa gốc Việt tốt nghiệp đại học từ Cử Nhân, Cao Học, Tiến Sĩ thuộc nhiều ngành học khác nhau như Giáo Dục, Âm Nhạc, Quân Sự,  Xã Hội Học, Luật Học, Chính Trị, Kinh Tế, Khoa Học, Tóan Học, Y, Nha, Duợc và Kỹ Sư các ngành thuộc nhiều trường đại học khắp Hoa Kỳ và Canada, kể cả các trường nổi tiếng như Rice, Harvard, Stanford, Yale, MIT, West Point…

 Bên cạnh việc vinh danh, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam cũng nhằm tạo cơ hội để giới trẻ hải ngọai hiểu biết thêm về những nét văn hóa cao đẹp của dân tộc Việt Nam, với hy vọng rằng từ đó giới trẻ sẽ yêu mến quê hương hơn và sẵn sàng đóng góp cho quê hương Việt Nam khi có hòan cảnh thích hợp. Đây cũng là cơ hội để giới trí thức trẻ có dịp quen biết và làm việc chung với nhau, hầu có thể hợp tác trong những công việc lớn lao khác để phục vụ cộng đồng người Việt cũng như phục vụ quê hương thứ hai đã đón nhận chúng ta.

Mong rằng quý đồng hương sẽ hỗ trợ để truyền thống Vinh Quy Bái Tổ của tiền nhân được phục hồi  trong các cộng đồng Việt Nam hải ngọai.

 


 

                                                               FOREWORD 


The Vinh Quy Honor Ceremony has been a long time tradition in Vietnamese culture. Its purpose is to recognize all college graduates and encourage students to achieve their maximum academic potential. It also reflects the Vietnamese culture’s emphasis on education as one of its highest priorities. The tradition offers graduates an opportunity to express the utmost gratitude and appreciation to their ancestors, parents and teachers as to Vietnamese philosophy: the father’s care, the mother’s love, and the teacher’s effort all contribute to the success of the students.

This tradition was almost abandoned for 100 years ago due to the changes of the learning program from Chinese calligraphic script to the National language (Roman alphabet) and the system of exam turned to Western model and especially due to the war and the social unsafety for a century long.

Nowadays, there are many Vietnamese College graduates around the world each year, all who deserve to be honored by this traditional ceremony, so The Vietnamese Culture Foundation has commenced to revive this tradition since 2003.  In the past 12 years, around 500 graduates were honored by this tradition. They got degrees from Bachelors, Masters to Doctorates in all fields such as Education, Musics, Military, Social Works, Law, Politics, Economy, Natural Science, Math, Medicine, Dentistry, Pharmacy and Engineers from many universities in the US and Canada, even from most famous Schools: Rice, Harvard, Stanford, M.I.T, Yale, West Point..…

Besides honoring, The Vietnamese Culture Foundation also aims at making chances for Vietnamese young generation to learn more the high spirited culture of Vietnam in the hope that they will love and support the Motherland in the future situation. This is also an opportunity for the young generation to make acquaintance to each other, to work together in order to be successful in bigger tasks to serve the Vietnamese community as well as the country in which we are living.